Achaathuis

Nazorg en activiteiten in het Achaathuis

Vanaf zondag 7 januari worden de troostwandelingen gehouden in samenwerking met theehuis De Boskamp.Start: 13.00 uur vanaf het theehuis

.Theehuis logo 200x110

Opgave is niet noodzakelijk, iedereen is welkom.

troostwandeling

 

Op iedere 2e zondag van de maand is er inloopmiddag van 13.00-16.00 uur in het Achaathuis, Collardslaan 21. De middag is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje of iets gezelligs met een ander te doen. Alie Nienhuis en Edith Potjer zijn de vaste gastvrouwen.

alie uitgesnedenedith uitgesneden

De laatste zondag van oktober is er Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp. De begraafplaats wordt verlicht met fakkels, er worden gedichten voorgelezen, muziek gemaakt en er is gelegenheid tot grafbezoek of het neerleggen van een steentje achter het columbarium. Graflichtjes en steentjes zijn verkrijgbaar in een stand op de begraafplaats. Er is warme koffie of thee verkrijgbaar.

alom gedenken kinder begraafplaats

Er zijn  informatie/ontmoetingsavonden met diverse onderwerpen betreffende zorg in de laatste fase van het leven en rouw. Onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg, rouw bij grootouders om hun overleden kleinkind, rouw bij ouders waarvan een volwassen kind is overleden en nog meer. Via de website en het gezinsblad worden de avonden aangekondigd.

 

De herdenkingsmuur

In het Achaathuis is een herdenkingsmuur. De namen van de overledenen waarvan de uitvaart is verzorgd door Achaat in een jaar kunnen worden opgeschreven op een leisteentje en aan de muur worden opgehangen. Hier kunnen nabestaanden en medewerkers een kaarsje branden. Na de jaarlijke herdenkingsbijeenkomst, Alom gedenken, kunnen de nabestaanden het leitje meenemen of er voor kiezen het leitje voor langere tijd te laten hangen.

herdenkingsmuur1