Achaathuis

Nazorg en activiteiten in het Achaathuis

De inloopmiddagen zijn voorlopig gestopt. Het bleek dat het laatste jaar een vast groepje ontstond. Die gaan nu zelf verder. Mooie vriendschappen zijn ontstaan door deze middagen, en dat was één van de dingen die de middagen beoogden. Wellicht gaan we in de toekomst verder met activiteiten in een andere vorm. Daar denken we nog over na. 

De laatste zondag van oktober is er Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp. De begraafplaats wordt verlicht met fakkels, er worden gedichten voorgelezen, muziek gemaakt en er is gelegenheid tot grafbezoek of het neerleggen van een steentje achter het columbarium. Graflichtjes en steentjes zijn verkrijgbaar in een stand op de begraafplaats. Er is warme koffie of thee verkrijgbaar.

alom gedenken kinder begraafplaats

Er zijn  informatie/ontmoetingsavonden over hoe omgaan met verdriet in je leven. De avonden worden bekend gemaakt in het Gezinsblad en op onze website. 

De herdenkingsmuur

In het Achaathuis is een herdenkingsmuur. De namen van de overledenen waarvan de uitvaart is verzorgd door Achaat in een jaar kunnen worden opgeschreven op een leisteentje en aan de muur worden opgehangen. Hier kunnen nabestaanden en medewerkers een kaarsje branden. Na de jaarlijke herdenkingsbijeenkomst, Alom gedenken, kunnen de nabestaanden het leitje meenemen of er voor kiezen het leitje voor langere tijd te laten hangen.

herdenkingsmuur1