Bij leven al praten over een uitvaart dichtbij of in de verre toekomst.

In principe is er in de dagen na overlijden tot aan de uitvaart genoeg tijd om de hele uitvaart te regelen en het afscheid vorm te geven. De nabestaanden beslissen wat er gaat gebeuren. Niet iedereen wil van te voren al over zijn eigen uitvaart of die van een naaste nadenken en dat is dus ook niet noodzakelijk.

Toch kan het veel rust geven als er wel bij leven over een aantal zaken is gesproken en vastgelegd.  Het kan zelfs troosten als b.v. de kinderen weten dat ze de laatste wens van hun ouders kunnen vervullen.

Uit ervaring merken wij dat als men weet dat een naaste binnen niet al te lange tijd komt te overlijden, het fijn kan zijn om samen nog een aantal dingen te hebben besloten. Sommige mensen doen dat heel summier, anderen heel uitgebreid.
Onze uitvaartverzorgsters worden vaak vooraf uitgenodigd voor een gesprek, waarin behalve kennismaking ook veel informatie gegeven wordt. Al pratende kunnen er oplossingen bedacht worden die van toepassing zijn op wat dan aan de orde is. Een voorbeeld: wat veel mensen niet weten dat als het om een crematieplechtigheid gaat en er meer dan 200 mensen verwacht worden de afscheidsbijeenkomst ook plaats kan hebben op een andere locatie dan de aula van het crematorium. Wij zijn op de hoogte van de locaties in Assen en omgeving die geschikt zijn voor uitvaartdiensten en kunnen daarin adviseren.
Wat vooraf allemaal geregeld kan worden is ook terug te vinden in het boekje: 'Aandachtspunten voor de uitvaart', die kunt u kunt bestellen als onderdeel van ons informatiepakket bij publicaties. Wij bieden de mogelijkheid om na het invullen van het boekje alles nog eens met u door te nemen. Alles wat voor u duidelijk is, wordt bij ons vastgelegd en bewaard, zodat op het moment van overlijden de gegevens bij ons bekend zijn.

 

zonsondergang