Cremeren, begraven of de wetenschap

Begraven

De uitgifte en kosten van een graf wordt door de desbetreffende gemeente gedaan. Per gemeente zijn de kosten en mogelijkheden verschillend. In Assen b.v. worden alleen dubbele graven boven elkaar uitgegeven voor 20 jaar (een graf is dan voor de nabestaande, er worden dus geen "anderen" in begraven, meestal gaat het om een echtpaar). In Rolde wordt er op dit moment ook nog enkele graven uitgegeven en een dubbel graf kan nog 2 enkele graven naast elkaar of een etagegraf. Zie voor de meest voorkomende kosten van Assen en omgeving onze prijslijst (kosten en verzekeringen). Per gemeente kan u de kosten van een graf aanvragen. De meeste begraafplaatsen hebben ook een kinderafdeling en een urnenhoek.

Niet alle begraafplaatsen zijn van de gemeente. In Noordlaren b.v. is de begraafplaats van de Kerk en In Hoogersmilde van de begrafenisvereniging. Natuurbegraafplaats Hillig Meer is in particuliere handen. Uiteraard moet het reserveren dan via hen gebeuren en niet via de gemeente.

Cremeren

In Assen, Groningen Noord,  Groningen West , Hoogeveen Meppel, Emmen, Stadskanaal en Drachten zijn crematoria.

De prijzen per crematorium zijn verschillend. In het crematorium wordt vaak ook in de aula een afscheidsbijeenkomst gehouden, maar dat kan in feite ook op een andere locatie. Bij grote uitvaarten is dat zelfs aan te bevelen, omdat de aula's maar een beperkt aantal zitplaatsen heeft. Hetzelfde geldt voor de koffiekamer. Daar wordt meestal gebruik van gemaakt na de uitvaartdienst om elkaar te ontmoeten en daar kan de familie ook gecondoleerd worden. Maar ook hier geldt dat van een andere locatie gebruik gemaakt kan worden. In ieder crematorium is er de mogelijkheid om extra tijd in te huren. Zo kan er b.v. 2 uur gehuurd worden i.p.v. 1.5 uur. Voor ieder half uur wordt extra huur gerekend. Het aanbod van het assortiment consumpties is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid, zodat de gebruikelijke koffie met een plakje cake niet meer tot de enige mogelijkheid hoort.

De crematie van de overledene vindt meestal direct plaats na de afscheidsbijeenkomst. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om de overledene zelf naar de oven te begeleiden, (samen met een medewerker van het crematorium) en bij het invoeren aanwezig te zijn. De crematie duurt gemiddeld 1 ½ uur. Na een maand is het mogelijk de as op te halen of aan te geven wat er met de as moet gebeuren. Er zijn veel mogelijkheden: plaatsen in een urnengraf of – muur, verstrooien op een aangewezen strooiveld of zelf verstrooien ergens in de natuur, plaatsen in het columbarium of zelf een plek zoeken om de urn neer te zetten, b.v. thuis.

De wetenschap

Binnen 24 uur na het moment van overlijden moet het overleden lichaam opgehaald worden. In Nederland is het gebruikelijk om het afscheid te doen in aanwezigheid van de overledene. Dat kan dus niet bij het beschikbaar stellen aan de wetenschap.

Wel kunnen er rouwkaarten verstuurd en een afscheidsdienst georganiseerd worden. In de afscheidsruimte maken wij dan een plek waarin de overledene getoond wordt door b.v. foto's, soms aangevuld met persoonlijke 'dingen' van de overledene. Verder kan een afscheidsbijeenkomst hetzelfde zijn als bij een begrafenis of crematie.

 

rivier