De uitvaart

Dag van de uitvaart

Vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart is er al veel gebeurd. Elke dag wordt er gewerkt aan organisatie en inhoud van de uitvaart. Hoe wordt er afscheid genomen, zijn er sprekers, is er muziek, worden er kaarsen gebrand, bloemen uitgedeeld ? Hoe is het vervoer geregeld, moet er gedragen worden en door wie? Hoeveel mensen worden er verwacht, moeten er nog routebeschrijvingen worden uitgedeeld, wie ontvangt de mensen, wie leidt de dienst? De afspraken zijn gemaakt wie waar voor zorgt en de uitvaartleidster draagt er zorg voor dat alles ook op die manier gebeurt. De draaiboeken (vaak per mail) zijn uitgewisseld zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wie wat moet doen.

Bij begrafenissen en crematieplechtigheden waar veel mensen verwacht worden, heeft de uitvaartleidster assistentie van de uitvaartassistent. Deze zorgt ervoor dat het verkeer goed geregeld wordt, alles bij het graf klaar staat, routebeschrijvingen uitgedeeld worden aan de belangstellenden en helpt bij het neerzetten van de kist op het graf. Ook de zorg voor de bloemen is één van onze taken: bij een begrafenis worden die eerst rondom en later op het graf gelegd en de kaartjes worden na afloop er afgehaald en aan de familie overhandigd, en bij een crematie worden de bloemen of in de bloementuin bij het crematorium gelegd (al dan niet samen met de familie of met de kinderen die bij de uitvaart aanwezig zijn) of meegegeven aan de familie als die er een andere bestemming voor hebben. Ook hier worden de kaartjes van de bloemstukken afgehaald en aan de familie overhandigd.

Tijdens het afscheid zelf in de aula of in de kerk is de rol van de uitvaartverzorgster divers: als er een predikant bij is leidt hij of zij de dienst en begint en eindigt met een welkom en een slotwoord. In geval er geen predikant is om dat te doen heeft de uitvaartverzorgster vaak de rol van het doen van een welkomstwoord en/of slotwoord, dit uiteraard in overleg met de familie. De uitvaartleidster blijft aanwezig tot dat de gehele uitvaart gedaan is en de familie naar huis gaat.

waxinelichten