De eerste handelingen

De eerste handelingen

Wat moet u doen als een naaste komt te overlijden?

Als het overlijden thuis gebeurt moet allereerst een arts vaststellen dat iemand overleden is en een verklaring opstellen met vermelding van de doodsoorzaak. Als er bij het overlijden geen arts aanwezig is, dan moet u die waarschuwen. Daarna kunt u ons bellen, ook 's nachts. Als u ons belt vragen wij u hoe u wilt dat de overledene verzorgd wordt: zijn er mensen aanwezig die graag willen helpen of heeft u liever dat wij de gehele verzorging doen, of zijn er anderen die de verzorging willen doen? Het gaat dan om wassen en kleden. Als u er voor kiest dat wij de gehele verzorging doen, wordt op dat moment een collega ingeschakeld die samen met de uitvaartverzorgster de overledene zal komen verzorgen. Daarna wordt in overleg met de naasten bepaald waar de overledene zal worden opgebaard. Dat kan thuis, alleen de eerste dag of de gehele duur tot de dag van de uitvaart, of in het uitvaartcentrum. Thuis kan het op bed of in een kist.

waterlelie

Als het overlijden plaats heeft in het ziekenhuis is de gang van zaken anders. In sommige gevallen, alleen na overleg met de verpleging, kan de verzorging op de afdeling gedaan worden. Meestal wordt de overledene direct naar het mortuarium overgebracht. Daar is dan de mogelijkheid om de overledene te verzorgen. Vanuit het mortuarium gaat de overledene naar huis of naar het uitvaartcentrum. Bij overlijden in een verpleeghuis of hospice kan de overledene zowel door ons verzorgd worden, (ook weer in overleg samen met de naasten of niet) of, wat ook vaak gebeurt, door medewerkers van de verzorging van het huis.

Als iemand komt te overlijden ten gevolge van een ongeluk, zelfdoding of een hartstilstand ergens anders dan thuis, wordt het lichaam in de meeste gevallen naar het mortuarium gebracht van een ziekenhuis in de buurt. Op het moment dat wij ingeschakeld worden door de familie vindt overleg plaats wat er met de overledene gaat gebeuren. Het kan ook zo zijn dat wij als eerste gaan kijken of de overledene nog opgebaard kan worden.