Overlijden van een kind

Overlijden van een kind

Bij een uitvaart van een kind in de schoolleeftijd zijn veel mensen betrokken. Behalve familie speelt ook de school een belangrijke rol. Als een kind al langere tijd ziek is, is er al heel veel gebeurd. Het kind heeft zelf al afscheid genomen van school. Vrienden en vriendinnen zijn langs geweest, soms is er een laatste wens vervuld met bemiddeling van organisaties zoals Make-a-Wish Nederland. Veel van de mensen die om het gezin heen staan, kunnen een belangrijk aandeel bij de uitvaart hebben. Allerlei rituelen kunnen helpen om het afscheid "mooi" te maken: ballonnen, vlinders, kaarsen, verhalen, tekeningen, (papieren) bloemen , het beschilderen van de kist.

meisje bij boom

Als een kind door een ongeval komt te overlijden, is de schok bij iedereen groot. Voor ouders is het na zo'n plotseling verlies van hun kind moeilijk om na te denken over wat er moet gebeuren. Toch moet er een uitvaart komen. Onze uitvaartverzorgsters nemen alle tijd voor de familie. Zij stellen alles in het werk om de ouders en directe naasten zoveel mogelijk te betrekken bij het afscheid. Ook na de uitvaart heeft de uitvaartverzorgster nog contact met de ouders om hen bij te staan bij alle dingen die dan nog moeten gebeuren en we verwijzen zo nodig naar passende hulpinstanties.

Achter de regenboog, verliesverwerking met kinderen en jongeren.

Karin de Jonge - rouwtherapeut voor kinderen