Alom Gedenken 2018

Voor de tiende maal zal Alom Gedenken dit jaar gehouden worden op de laatste zondag in oktober. Deze keer wordt de herdenking voorafgegaan door een lezing van Marinus van den Berg. De lezing is om 15.00 uur in de aula van rouwcentrum De Boskamp en duurt tot 17.00-17.30 uur. Voor gasten die ook naar het Alom Gedenken willen vanaf 18.30 uur is er de mogelijkheid om te eten in de koffiekamer van de Boskamp.

opgave is noodzakelijk:
lezing: € 5,--
lezing en maaltijd € 15,- 

 

Troostwandeling

In samenwerking met het theehuis De Boskamp organiseren we vanaf januari 2017 iedere eerste zondag van de maand om 13.00 uur voor mensen die een dierbare missen, troostwandelingen.

Het is fijn om elkaar in de natuur te ontmoeten en verhalen te delen. Tijdens de wandeling is er ook ruimte voor stilte, een moment om even helemaal tot jezelf te komen.
We gaan op pad en kiezen elke keer een andere route. Wandelen verbindt ons met de natuur en met elkaar en kan van daaruit een bron van troost zijn.

Deelname aan de troostwandeling is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. De wandelingen worden georganiseerd in samenwerking met de vrijwilligers van ‘Het Theehuis’.

Vanaf januari doen we dit iedere 1e zondag van de maand om 13.00 uur. Begin en einde vanaf het theehuis op begraafplaats De Boskamp. De wandelingen duren ongeveer een uur. 
Als u aan een wandeling wilt deelnemen is het fijn dat u zich van te voren opgeeft.

Voor nadere informatie en opgave kunt u ons telefonisch bereiken of via de mail.

 

Bloemen bij de uitvaart

In de zomermaanden gebeurt het wel eens dat bij een uitvaart verzocht wordt dat elke belangstellende een bloem uit eigen tuin of veld meeneemt. Bij de uitvaart wordt daar onze vaste bloemist één mooi groot bloemstuk van gemaakt, die dan bij de kist of bij een begrafenis op het graf gelegd wordt. De betekenis hiervan is dat iedereen op deze manier verbonden is met de overledene. 

Lees meer

achaat is nu v.o.f

 Nadat Edith Potjer het bedrijf ruim 20 jaar als 1-manszaak gedraaid heeft, is vanaf 1 april 2018 Grieta Koster als mede-eigenaresse toegetreden.

Zij zal nadat Edith met pensioen gaat in januari 2020 het bedrijf op eigen kracht verder voortzetten.

Hiermee is het gedachtengoed van Achaat gegarandeerd. We zijn blij dat we opdezelfde basis kunnen blijven werken; persoonlijk, betrokken, op maat, met aandacht voor de mensen die achterblijven na een overlijden.