Achaat Uitvaartverzorging

De onderneming

Het bedrijf Achaat uitvaartverzorging is in maart 1995 opgericht door Edith Potjer.
In 2014 ben ik in dienst getreden als uitvaartverzorgster en in 2018 werd ik mede-eigenaar (VOF).
Vanaf januari 2020 ben ik eigenaar en geniet Edith van haar pensioen.

De medewerksters van Achaat uitvaartverzorging staan voor betrokken en persoonlijke uitvaarten met aandacht voor hen die achterblijven.

Aanvankelijk was het een éénmanszaak, vanuit huis,
Naast alle uitvaartverzekeringen en de daaraan gekoppelde uitvaartondernemingen wilde Edith los daarvan een eigen bedrijf opzetten, waarin vooral het afscheid nemen in de ruimste zin van het woord goed tot zijn recht zou komen.
En vooral keuzevrijheid voor de mensen die een uitvaartonderneming zoeken voor ondersteuning in het proces van afscheid nemen, een organisatie die bij hen past.
De ondersteuning bij het afscheid nemen gaf zij vorm door betrokkenheid te tonen bij naasten van iemand die is overleden, met aandacht en zorg voor alles wat zich op dat moment aandient, door hulp te bieden bij moeilijke handelingen die gedaan moeten worden, alle zakelijke dingen op een rij zetten en het regelen, inhoud en vormgeven aan de uitvaartdienst. Om recht te doen aan het leven van de overledene en aan de wensen en behoeften van hen die achterblijven.

Door de gestage groei van het aantal uitvaarten door Edith, maakte dat er medewerksters in dienst kwamen om de betrokken en persoonlijke dienstverlening te kunnen waarborgen.
Er werd een bedrijfspand gehuurd en in 2009 vestigde het bedrijf zich aan de Collardslaan 21 in Assen.
Vanuit deze basis worden de uitvaartwerkzaamheden gerealiseerd en is er ruimte om mensen te ontvangen voor een voor- en nagesprekken en voor voorlichtingsavonden.

Edith is in 2020 met pensioen gegaan en ik ben in de bijzondere positie dat ik het bedrijf van haar kan overnemen en voort mag zetten.

Ik voel mij na vijf en half jaar verbonden met het bedrijf en met de werkwijze en het gedachtengoed waarmee het bedrijf is gestart.

Grieta Koster