Privacyverklaring

Achaat uitvaartverzorging, gevestigd aan Collardslaan 21, 9401 GX Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Achaat Uitvaartverzorging, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Lees meer