Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Achaat Uitvaartverzorging, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Lees meer