Volgende Inloopmiddag

Op de foto de inloopmiddag van zondag 8 mei (moederdag) in het Achaathuis. De derde zondag van juni is er afsluiting van dit seizoen in de tuin van Alie Nienhuis. Ook hier is iedereen welkom. Opgave is deze keer noodzakelijk.

 

inloopmiddag

Bibliotheek Achaathuis

In het Achaathuis zijn diverse boeken over afscheid en rouw. Zowel voor volwassen als voor kinderen. Elke donderdag is het Achaathuis open en kunt u ook een kijkje nemen in onze boekenkast.

    boekenkast

 

Columns

Ervaringen uit de praktijk.

Vanaf januari schrijven we iedere eerste maand een column in het gezinsblad. 
De meeste verhalen staan ook in ons boekje "Uit de tijd" dat nog te bestellen is. 

gelukkig nieuwjaar

dansen op het graf

de kleine grafdelver 

feestje in het crematorium

eenzame uitvaart 

 

 

 

 

De uitvaartverzorgsters van Achaat

medewerkstershomepagina 

 "De enige onafhankelijke uitvaartverzorger voor Assen en omstreken."

Er is geen handleiding voor afscheid nemen, waardoor ieder afscheid weer anders is en zijn eigen aandacht en zorg nodig heeft. Je weet als nabestaande alleen dat het iets is waar je met je terugkerend verdriet doorheen moet en dat je er uiteindelijk iets goeds aan wilt overhouden.

De een noemt dat vrede, een ander spreekt over dankbare herinneringen, een derde wil herdenken om invulling te geven aan wat een leven heeft betekend, een vierde wil geen grote woorden, alleen maar accepteren dat leven zo is. Er is geen handleiding voor de wirwar van gevoelens die ons overvalt bij de dood van een dierbare. Terwijl er juist dan van alles geregeld moet worden. 

vlinder-t

Zorg voor afscheid luistert nauw. Woorden moeten zorgvuldig gekozen worden. Net als de muziek, en de rituelen en nog meer zaken. Passend bij de overledene. En ook passend voor wie verder moet en verder mag. De zorg voor een goed afscheid ligt allereerst bij de naasten van de overledene.Achaat kan daarbij professioneel en betrokken ondersteunen. Professioneel door de scholing en ervaring die we hebben. Betrokken omdat we zelf ook mensen zijn die verlies in ons leven hebben ervaren en daarmee moesten leren omgaan.Voor iedere uitvaart nemen we de tijd die nodig is. Samen met u zoeken we naar wat belangrijk is geweest en waar uitdrukking aan gegeven moet worden tijdens het afscheid.

Daarnaast bieden wij rituelen aan die bij de uitvaart gebruikt kunnen worden en kunnen we de afscheidsrede verzorgen. Bijzondere aandacht schenken we aan kinderen tijdens de uitvaart. En aan de uitvaart van overleden kinderen of baby's.Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden bieden we ook nazorg. Dan kan een individueel gesprek zijn. Het kan een lezing, een thematische bijeenkomst met lotgenoten of gewoon een gezellige bijeenkomst zijn. Daartoe is het Achaathuis in het leven geroepen.