Inloopmiddag

De volgende inloopmiddag op zondag 9 september

Elke tweede zondag van de maand is er een inloopmiddag en staan onze deuren open voor mensen die een partner hebben verloren en die behoefte hebben aan gezelschap op de zondag- middag of gewoon met anderen activiteiten willen doen. Op moederdag hebben we een fietstocht gehouden met een klein aantal fietssters (2) en streken na 23 km neer in Hooghalen waar als 3 deelnemers op een terrasje zaten. We hebben heerlijk gezeten en gepraat, en daarna zijn de twee fietsers weer met een prachtige tocht via witten naar Assen gereden.

boekenkast

Samen verder

Edith en Grieta samen verder in de VOF.

Met trots en vertrouwen in de toekomst kunnen wij vertellen dat vanaf 1 april 2018 Achaat uitvaartverzorging verder gaat in een VOF, waarin Edith en Grieta samen de verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf.

 

Edith en Grieta 01042018 ww

De uitvaartverzorgsters van Achaat

uitvaartleiders achaat 2017

Er is geen handleiding voor afscheid nemen, waardoor ieder afscheid weer anders is en zijn eigen aandacht en zorg nodig heeft. Je weet als nabestaande alleen dat het iets is waar je met je terugkerend verdriet doorheen moet en dat je er uiteindelijk iets goeds aan wilt overhouden.De een noemt dat vrede, een ander spreekt over dankbare herinneringen, een derde wil herdenken om invulling te geven aan wat een leven heeft betekend, een vierde wil geen grote woorden, alleen maar accepteren dat leven zo is. Er is geen handleiding voor de wirwar van gevoelens die ons overvalt bij de dood van een dierbare. Terwijl er juist dan van alles geregeld moet worden. 

herdenkingsmuur1

Zorg voor afscheid luistert nauw. Woorden moeten zorgvuldig gekozen worden. Net als de muziek, en de rituelen en nog meer zaken. Passend bij de overledene. En ook passend voor wie verder moet en verder mag. De zorg voor een goed afscheid ligt allereerst bij de naasten van de overledene. Achaat kan daarbij professioneel en betrokken ondersteunen. Professioneel door de scholing en ervaring die we hebben. Betrokken omdat we zelf ook mensen zijn die verlies in ons leven hebben ervaren en daarmee moesten leren omgaan.Voor iedere uitvaart nemen we de tijd die nodig is. Samen met u zoeken we naar wat belangrijk is geweest en waar uitdrukking aan gegeven moet worden tijdens het afscheid.

Daarnaast bieden wij rituelen aan die bij de uitvaart gebruikt kunnen worden en kunnen we de afscheidsrede verzorgen. Bijzondere aandacht schenken we aan kinderen tijdens de uitvaart. En aan de uitvaart van overleden kinderen of baby's.Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden bieden we ook nazorg. Dan kan een individueel gesprek zijn. Het kan een lezing, een thematische bijeenkomst met lotgenoten of gewoon een gezellige bijeenkomst zijn. Daartoe is het Achaathuis in het leven geroepen.