Corona virus

Afscheid nemen en maatregelen Corona virus
Het is een onrustige tijd waarin we met elkaar de verspreiding van het Corona virus proberen tegen te gaan. Natuurlijk willen wij u ook in deze tijd ondersteunen bij het regelen van een uitvaart van een dierbare en samen met u kijken op welke wijze u binnen de huidige mogelijkheden afscheid kunt nemen. Wij volgen de maatregelen van de overheid, het RIVM en de maatregelen vanuit de branche (rouwcentra en crematoria ed.). Bij overlijden kunt u ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer 0592-340354 en ook bij vragen zijn wij telefonisch bereikbaar. 

vervolg Corona virus

We zullen ons maximaal inzetten om alles met u te regelen, daarbij dragen we ook zorg voor uw en onze veiligheid en die van uw omgeving, met aandacht voor het afscheid van uw dierbare. We zullen naast het ondersteunen bij het regelen van een uitvaart onze contacten, daar waar het kan, tot een minimum beperken. Een aantal zaken kunnen we goed telefonisch of via de mail regelen. Uiteraard houden wij ons ook aan de voorgeschreven hygiëne en andere maatregelen. Ik wens allen die in deze tijd te maken krijgen met een overlijden, waarbij het afscheid nemen door de maatregelen een andere vorm krijgt, veel sterkte toe. 

De inloopdag op de donderdag voor informatie, vervalt tot nader orde. U kunt ons altijd bellen!

Grieta Koster

De uitvaartverzorgsters van Achaat

uitvaartleiders jan 2020 

Er is geen handleiding voor afscheid nemen, waardoor ieder afscheid weer anders is en zijn eigen aandacht en zorg nodig heeft. Je weet als nabestaande alleen dat het iets is waar je met je terugkerend verdriet doorheen moet en dat je er uiteindelijk iets goeds aan wilt overhouden.De een noemt dat vrede, een ander spreekt over dankbare herinneringen, een derde wil herdenken om invulling te geven aan wat een leven heeft betekend, een vierde wil geen grote woorden, alleen maar accepteren dat leven zo is. Er is geen handleiding voor de wirwar van gevoelens die ons overvalt bij de dood van een dierbare. Terwijl er juist dan van alles geregeld moet worden. 

herdenkingsmuur1

Zorg voor afscheid luistert nauw. Woorden moeten zorgvuldig gekozen worden. Net als de muziek, en de rituelen en nog meer zaken. Passend bij de overledene. En ook passend voor wie verder moet en verder mag. De zorg voor een goed afscheid ligt allereerst bij de naasten van de overledene. Achaat kan daarbij professioneel en betrokken ondersteunen. Professioneel door de scholing en ervaring die we hebben. Betrokken omdat we zelf ook mensen zijn die verlies in ons leven hebben ervaren en daarmee moesten leren omgaan.Voor iedere uitvaart nemen we de tijd die nodig is. Samen met u zoeken we naar wat belangrijk is geweest en waar uitdrukking aan gegeven moet worden tijdens het afscheid.

Daarnaast bieden wij rituelen aan die bij de uitvaart gebruikt kunnen worden en kunnen we de afscheidsrede verzorgen. Bijzondere aandacht schenken we aan kinderen tijdens de uitvaart. En aan de uitvaart van overleden kinderen of baby's.Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden bieden we ook nazorg. Dan kan een individueel gesprek zijn. Het kan een lezing, een thematische bijeenkomst met lotgenoten of gewoon een gezellige bijeenkomst zijn. Daartoe is het Achaathuis in het leven geroepen.