Skip to main content

Achaat Uitvaartverzorging

Het uitgangspunt van Achaat Uitvaartverzorging is om voldoende ruimte en tijd geven aan nabestaanden om het afscheid zo goed mogelijk te organiseren. Dat betekent dat er een basis wordt gelegd voor de verdere rouwverwerking. We begeleiden nabestaanden in de periode van voorbereiding tot en met de dag van de uitvaart, een dag waarop de nabestaanden ondanks het verdriet met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Wat te doen bij een overlijden?

Melden van overlijden

Als het overlijden thuis gebeurt moet allereerst een arts vaststellen dat iemand overleden is en een verklaring opstellen met vermelding van de doodsoorzaak. Als er bij het overlijden geen arts aanwezig is, dan moet u die waarschuwen. Daarna kunt u ons bellen, ook 's nachts 0592 34 03 54.

Verzorging

Als u ons belt vragen wij u hoe u wilt dat de overledene verzorgd wordt: zijn er mensen aanwezig die graag willen helpen of heeft u liever dat wij de gehele verzorging doen, of zijn er anderen die de verzorging willen doen? Het gaat dan om het wassen en aankleden. Als u ervoor kiest dat wij de gehele verzorging doen, wordt op dat moment een collega ingeschakeld die samen met de uitvaartverzorgster de overledene zal komen verzorgen.

Opbaren

Na de laatste verzorging wordt in overleg met de naasten bepaald waar de overledene zal worden opgebaard. Dat kan thuis tot de dag van de uitvaart of bijvoobeeld alleen de eerste dagen. Thuis kan het opbaren op bed of in een kist. Er is ook een mogelijkheid voor opbaren in een opbaarcentrum of in De Messchen Opbaarsuite

De Messchen opbaarsuite

Als opbaren thuis niet mogelijk is dan kunt u gebruik maken van onze opbaarsuite De Messchen. Hier heeft u ruimte om in een huiselijke en intieme sfeer 24 uur per dag samen met familie en vrienden bij uw dierbare overledene te zijn tot de dag van de uitvaart. Condoleances zijn in overleg ook mogelijk. De suite kan via een uitvaartverzorgster of particulier worden gehuurd. Reserveren via 0592 34 03 54.

Ziekenhuis

Als het overlijden plaats heeft in het ziekenhuis is de gang van zaken anders. In sommige gevallen, alleen na overleg met de verpleging, kan de verzorging op de afdeling gedaan worden. Meestal wordt de overledene direct naar het mortuarium overgebracht. Daar is dan de mogelijkheid om de overledene te verzorgen. Vanuit het mortuarium gaat de overledene naar huis of naar een uitvaartcentrum.


Bij overlijden in een verpleeghuis of hospice kan de overledene zowel door ons verzorgd worden, (ook weer in overleg samen met de naasten of niet) of, wat ook vaak gebeurt, door medewerkers van de verzorging van het huis.

Als iemand komt te overlijden ten gevolge van een ongeluk, zelfdoding of een hartstilstand ergens anders dan thuis, wordt het lichaam in de meeste gevallen naar het mortuarium gebracht van een ziekenhuis in de buurt. Op het moment dat wij ingeschakeld worden door de familie vindt overleg plaats wat er met de overledene gaat gebeuren. Het kan ook zo zijn dat wij als eerste gaan kijken of de overledene nog opgebaard kan worden.

 

 

Belangrijke stappen

  1. Waarschuwen van de arts
    De arts maakt de overlijdenspapieren in orde - dit is een verklaring van een natuurlijk overlijden of een verklaring van een niet-natuurlijk overlijden. In het laatste geval wordt de officier van justitie ingelicht door een tweede arts. De officier van justitie geeft toestemming aan de desbetreffende gemeente.
  2. Bellen met Achaat Uitvaartverzorging 0592 34 03 54
    Als eerste wordt de verzorging en opbaring van de overledene besproken en uitgevoerd. Daarna wordt de uitvaart besproken. Indien van toepassing een wensenboekje/codicil van de overledene klaar leggen.
  3. Indien er een uitvaartverzekering is, de papieren van de verzekering met de uitvaartverzorgster bekijken en eventueel afgeven, zodat de uitvaartverzorgster (namens u) contact kan leggen met de verzekeringsmaatschappij.
  4. Adressen voor verzenden rouwkaarten klaar leggen.
  5. U ontvangt van de uitvaartverzorgster het boekje: ‘Zorgen erna’. In dit naslagboekje staat alles wat u op zakelijk en financieel gebied moet regelen na de uitvaart, zoals het innen van verzekeringen, opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen, inlichten pensioenfonds, hoe om te gaan met bankrekeningen etc.
"Erg tevreden over de manier waarop Achaat een waardige uitvaart heeft verzorgd"