Skip to main content
  • Achaathuis

Graag willen we mensen voorlichten over wat er aan de orde komt rondom sterven en dood om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen over de manier waarop de uitvaart van henzelf of een dierbare eruit komt te zien. We willen mensen een handreiking geven voor de periode rondom het overlijden, het afscheid en voor de nabestaanden de periode erna.

Het Achaathuis aan de Portugallaan 54 in Assen heeft elke donderdag haar deur geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. U bent van harte welkom om binnen te lopen voor informatie of voor een oriënterend gesprek over de uitvaart. Ook is het mogelijk om op een ander moment op afspraak het Achaathuis te bezoeken.

Alom Gedenken

Ieder jaar op de laatste zondag van oktober is er Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp. De begraafplaats wordt verlicht met fakkels, er worden gedichten voorgelezen, muziek gemaakt en er is gelegenheid tot grafbezoek of het neerleggen van een steentje bij de herdenkingssteen achter het columbarium. Graflichtjes en steentjes zijn verkrijgbaar in een stand op de begraafplaats. Er is warme koffie of thee verkrijgbaar.

De herdenkingsmuur

Na onze verhuizing per 1 januari 2024 is de herdenkingsmuur aan de Collardslaan opgeheven. 

De leisteentjes met namen van overledenen zijn bewaard. We proberen zoveel mogelijk de directe nabestaanden te benaderen om dit steentje aan hen te overhandigen. Mocht u nog niet benaderd zijn en u wilt graag het door u opgehangen steentje ontvangen, dan kun tu contact met ons opnemen. 

"Erg tevreden over de manier waarop Achaat een waardige uitvaart heeft verzorgd"