• Achaathuis

Graag willen we mensen voorlichten over wat er aan de orde komt rondom sterven en dood om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen over de manier waarop de uitvaart van henzelf of een dierbare eruit komt te zien. We willen mensen een handreiking geven voor de periode rondom het overlijden, het afscheid en voor de nabestaanden de periode erna.

Het Achaathuis aan de Collardslaan 21 in Assen heeft elke donderdag haar deur geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. U bent van harte welkom om binnen te lopen voor informatie of voor een ori├źnterend gesprek over de uitvaart. Ook is het mogelijk om op een ander moment op afspraak het Achaathuis te bezoeken.

Alom Gedenken

Ieder jaar op de laatste zondag van oktober is er Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp. De begraafplaats wordt verlicht met fakkels, er worden gedichten voorgelezen, muziek gemaakt en er is gelegenheid tot grafbezoek of het neerleggen van een steentje achter het columbarium. Graflichtjes en steentjes zijn verkrijgbaar in een stand op de begraafplaats. Er is warme koffie of thee verkrijgbaar.

De herdenkingsmuur

In het Achaathuis is een herdenkingsmuur. De namen van de overledenen waarvan de uitvaart is verzorgd door Achaat Uitvaartverzorging kunnen worden opgeschreven op een leisteentje en aan de muur worden opgehangen. Hier kunnen nabestaanden en medewerkers een kaarsje branden. Na de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst, Alom gedenken, kunnen de nabestaanden het leitje meenemen of ervoor kiezen het leitje voor langere tijd te laten hangen.

"Erg tevreden over de manier waarop Achaat een waardige uitvaart heeft verzorgd"