Skip to main content
  • Begraven, cremeren, de wetenschap of resomeren

Na overlijden heeft men in Nederland de keuze uit drie mogelijkheden: een begrafenis, een crematie of het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. In de nabije toekomst is ook resomeren mogelijk. De keuze kan door verschillende redenen ingegeven zijn. Religie of familiegeschiedenis en traditie kunnen een rol spelen, maar de kosten kunnen ook van belang zijn. Ongeacht deze keuze is er meestal sprake van een uitvaartdienst of afscheidsbijeenkomst. Die kan gehouden worden in een rouwcentrum, een kerk, een horecagelegenheid of in een ander gebouw waar een groep mensen ontvangen kan worden.

Begraven

De uitgifte van een graf wordt door de desbetreffende gemeente gedaan. De kosten hiervan worden ook door de gemeente bij de rechthebbenden in rekening gebracht. Per gemeente zijn de kosten en mogelijkheden verschillend. In Assen bijvoorbeeld worden op begraafplaats De Boskamp alleen dubbele graven boven elkaar uitgegeven voor 20 jaar. Op de Zuiderbegrafplaats zijn dit twee graven naast elkaar. Na uitgifte van het graf wordt de nabestaande daarin begraven. Er worden vervolgens alleen personen begraven in opdracht van de rechthebbende van het graf. Er worden geen ‘anderen’ in dit graf begraven. Meestal gaat het om een echtpaar. In Rolde worden er op dit moment nog enkele graven uitgegeven. Dat kan gaan om een dubbel graf, twee enkele graven naast elkaar of een etagegraf.

Zie voor de meest voorkomende kosten van Assen en omgeving onze prijslijst (kosten en verzekeringen). Per gemeente kunt u de kosten van een graf aanvragen. De meeste begraafplaatsen hebben ook een urnenbegraafplaats en een afdeling voor kindergraven. Niet alle begraafplaatsen zijn van de gemeente. In Noordlaren bijvoorbeeld is de begraafplaats van de kerk en in Hoogersmilde van de begrafenisvereniging. 

Natuurbegraven

Naast begraven op een algemene begraafplaats is een begrafenis op een natuurbegraafplaats mogelijk. In onze omgeving zijn dit: Natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext, De Velden in Westervelde en de Mepperdennen in Meppen. Deze begraafplaatsen zijn in particuliere handen. De reservering of aankoop van een graf loopt via hen. Er is sprake van eeuwige grafrust en het is niet toegestaan een monument te plaatsen. Het is mogelijk al bij leven een graf te reserveren.

Cremeren

In AssenGroningen Noord,  Groningen West (Eelderwolde), HoogeveenMeppelEmmenStadskanaal , Appingedam en Drachten zijn crematoria.

De prijzen voor de diensten van het crematorium verschillen. In het crematorium wordt doorgaans in de aula een afscheidsbijeenkomst gehouden, maar dat kan ook op een andere locatie. Bij grote uitvaarten is dat zelfs aan te bevelen, omdat de aula's maar over een beperkt aantal zitplaatsen beschikken. Hetzelfde geldt voor de koffiekamer. Daar wordt meestal gebruik van gemaakt na de uitvaartdienst om elkaar te ontmoeten en de familie te condoleren. Maar ook hier geldt dat dit op een andere locatie kan plaatsvinden. De lengte van de afscheidsbijeenkomst en de tijd voor de samenkomst daarna is naar wens te bepalen. De totale tijdsduur is vaak 1,5 tot 2 uur. Het aanbod van het assortiment consumpties is de laatste jaren flink uitgebreid, waardoor er veel meer mogelijk is dan de gebruikelijke koffie met een plakje cake.

De crematie van de overledene vindt meestal direct plaats na de afscheidsbijeenkomst. De nabestaanden kunnen de overledene zelf, onder begeleiding van een medewerker van het crematorium, naar de oven begeleiden en bij het invoeren aanwezig te zijn. De crematie duurt gemiddeld 1,5 uur. Na een maand kan de as worden opgehaald of worden aangegeven wat er met de as moet gebeuren. Er zijn veel mogelijkheden: de urn plaatsen in een urnengraf of –muur, de as verstrooien op een aangewezen strooiveld of zelf verstrooien ergens in de natuur, de urn plaatsen in het columbarium of op een zelf gekozen plek, bijvoorbeeld thuis.

De wetenschap

Binnen 24 uur na het moment van overlijden moet de overledene overgebracht zijn naar het wetenschappelijk instituut of ziekenhuis. In Nederland is het gebruikelijk om het afscheid te doen in aanwezigheid van de overledene. Wanneer iemand zijn lichaam na overlijden ter beschikking stelt aan de wetenschap is dit niet mogelijk.

Wel kunnen er rouwkaarten verstuurd en een afscheidsdienst georganiseerd worden. De afscheidsruimte kan worden ingericht met foto’s en voorwerpen van de overledene die de persoon laten zien zoals hij/zij was. Verder kan de afscheidsbijeenkomst op dezelfde manier ingevuld worden als bij een begrafenis of crematie.

Resomeren

Bij resomeren wordt het lichaam opgelost in een verwarmde vloeistof: zogeheten alkalische hydrolyse. Het is een milieuvriendelijkere manier om een lichaam te ontbinden, omdat er geen schadelijke stoffen uitgestoten worden. Net zoals bij een crematie blijft er een poederstructuur over die in een urn kan worden opgeborgen of kan worden uitgestrooid. In Nederland is resomeren wettelijk gezien nog niet toegestaan, maar het wordt verwacht dat dit vanaf in de nabije toekomst mogelijk is. In 2020 gaf de Gezondheidsraad al goedkeuring voor resomeren.

Vragen of meer informatie?

Bij overlijden zijn de medewerkers van Achaat Uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar op 0592 34 03 54.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken. Natuurlijk kunt u ook per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opnemen. Op donderdag is het Achaathuis aan de Portugallaan 54 in Assen van 10.00 tot 16.00 uur open. U bent dan welkom zonder afspraak.