Skip to main content

Uitvaartverzorging

Er bestaat geen standaardprijs voor een uitvaart. De kosten van een uitvaart zijn een optelsom van de kosten die gemaakt worden om de uitvaart vorm te geven en uit te voeren. Er zijn veel keuzes die de prijs mede bepalen, zoals begraven of cremeren, kerk, aula in een uitvaartcentrum of een andere locatie, consumpties et cetera. De kosten van een begrafenis zijn hoger dan die van een crematie en de kosten verschillen per gemeente en uitvaartcentrum. Ook de uitvaartondernemer hanteert eigen tarieven voor de dienstverlening.

Er zijn geen standaardprijzen. Klik hier voor onze actuele prijslijst en de meest voorkomende posten. U kunt de prijslijst ook opvragen bij ons kantoor.

Omdat de prijzen per uitvaartondernemer voor personeelsdiensten, kisten, rouwdrukwerk en vervoer kunnen verschillen, kan het de moeite waard zijn om vooraf te informeren naar de prijzen. Er zijn uitvaartondernemers die onafhankelijk zijn van een uitvaartverzekering en er zijn uitvaartverzekeringen die ook een eigen uitvaartonderneming hebben. U kunt altijd zelf een uitvaartonderneming kiezen, ongeacht of en waar u verzekerd bent (lees hiervoor indien van toepassing de voorwaarden van uw polis).

Uitvaartverzekeringen

Er bestaan uitvaartverzekeringen gekoppeld aan een uitvaartonderneming en er zijn onafhankelijke verzekeringen. Ook kan het zijn dat u lid bent van een uitvaartvereniging. Er is onderscheid tussen twee soorten verzekeringen: natura- en sommaverzekeringen. Bij een naturaverzekering of verzekerd dienstenpakket wordt in natura/diensten uitgekeerd (bijvoorbeeld vijfitg rouwkaarten, keuze uit drie kisten, vier volgauto’s etc.), bij een kapitaalverzekering wordt een bedrag uitgekeerd. Het kan zijn dat er, mede afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, bijbetaald moet worden. In sommige situaties is iemand  ‘over-verzekerd' en zal het overgebleven bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd worden.

Achaat Uitvaartverzorging is een onafhankelijke onderneming en wij kunnen als u voor ons kiest de uitvaart verzorgen, ongeacht of u verzekerd bent of ongeacht waar u verzekerd bent. Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten is het goed om de voorwaarden na te lezen. In een enkel geval keert een verzekeraar een deel van het verzekerde bedrag uit als er niet voor de betreffende ondernemer gekozen wordt.

Onze prijslijst voor 2024 is samengesteld uit kosten die door Achaat Uitvaartverzorging zijn bepaald en kosten van derden.

Hoe te handelen?

U kunt al bij leven offertes aanvragen bij diverse uitvaartondernemingen bij u in de buurt die u aanspreken. U kunt dan beoordelen wat de prijzen van uitvaartzorg zijn, welke diensten u kunt afnemen en of er veel verschil is. Een aantal kosten staat vast: crematie, graf, advertentie in de krant. Alle andere kosten zoals vervoer, kist, rouwkaarten en diensten van de uitvaartverzorging verschillen per uitvaartonderneming.

Wij kunnen voor u vrijblijvend een kostenraming op maat maken. Als u dit wenst, kunnen we langskomen bij u thuis of u bezoekt op afspraak ons kantoor aan de Collardslaan 21 in Assen. Voor een kostenraming op maat en/of informatie over uw uitvaart kunt u ook gebruikmaken van onze vaste inloopdag. Elke donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur is het kantoor aan de Portugallaan 54 geopend en ontvangen we u graag.

Afhankelijk van de te verwachten kosten en de leeftijd waarop een polis afgesloten wordt, kan besloten worden toch een polis af te sluiten of om tijdig geld opzij te zetten voor als het zover is. Als u al een verzekering hebt is het goed om te weten welke voorwaarden er gesteld worden aan de uitkering en wat u uiteindelijk nog moet bijbetalen.

Wij kunnen met u meekijken naar uw verzekering als u dat prettig vindt. Na overlijden kunnen wij de uitvaartpolis innen, soms met een akte van cessie. Het uit te keren bedrag brengen wij in mindering op de factuur van de werkelijk gemaakte kosten, of we maken het eventueel overgebleven bedrag over aan de nabestaanden.

"Erg tevreden over de manier waarop Achaat een waardige uitvaart heeft verzorgd"