Skip to main content
  • De uitvaart

Vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart is er al veel gebeurd. Elke dag wordt er gewerkt aan de organisatie en inhoud van de uitvaart. Hoe wordt er afscheid genomen, zijn er sprekers, is er muziek, worden er kaarsen gebrand, bloemen uitgedeeld? Hoe is het vervoer geregeld, wordt de kist gedragen en door wie? Hoeveel mensen worden er verwacht, wie ontvangt de mensen, wie leidt de dienst?
De afspraken over de invulling van het afscheid leggen we vast in een draaiboek. Zo weet iedereen wie wat doet, en wanneer. De uitvaartverzorgster zorgt dat alles wat is afgesproken op die manier gebeurt.

Uitvaart-assistentie

Bij begrafenissen en crematieplechtigheden waar veel mensen verwacht worden, wordt de uitvaartverzorgster soms bijgestaan door een uitvaart-assistent. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het verkeer goed geregeld wordt, alles bij het graf klaar staat en helpt bij het neerzetten van de kist op het graf. Ook de zorg voor de bloemen is één van onze taken: bij een begrafenis worden die eerst rondom en later op het graf gelegd en als de nabestaanden dat willen worden de kaartjes na de begrafenis afgehaald en aan de familie overhandigd. Bij een crematie worden de bloemen of in de bloementuin bij het crematorium gelegd (al dan niet samen met de familie of met de kinderen die bij de uitvaart aanwezig zijn) of meegegeven aan de familie als die er een andere bestemming voor hebben. Ook hier worden de kaartjes van de bloemstukken afgehaald en aan de familie meegegeven.

Afscheidsbijeenkomst

Tijdens het afscheid zelf in de aula of in de kerk is de rol van de uitvaartverzorgster divers: als er een predikant bij is leidt diegene de dienst en doet doorgaans een welkomst- en slotwoord. In geval er geen predikant is spreekt de uitvaartverzorgster vaak een welkomstwoord en/of slotwoord uit. Maar ook kan de uitvaartverzorgster het levensverhaal schrijven en eventueel voordragen. Dit alles gaat uiteraard in overleg met de familie de uitvaartverzorgster blijft aanwezig totdat de uitvaart afgerond is en de familie naar huis gaat.

Vragen of meer informatie?

Bij overlijden zijn de medewerkers van Achaat Uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar op 0592 34 03 54.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken.
Natuurlijk kunt u ook per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opnemen.
Op donderdag is het Achaathuis aan de Portugallaan 54 in Assen van 10.00 tot 16.00 uur open.
U bent dan welkom zonder afspraak.