Skip to main content
  • Medewerkers Achaat Uitvaartverzorging

Grieta Koster

Uitvaartverzorgster, eigenaar Achaat Uitvaartverzorging.

Sinds 2020 ben ik de trotse eigenaar van een prachtig bedrijf in de uitvaartzorg. Het bedrijf dat in 1995 opgericht is door mijn voorgangster Edith Potjer en waar ik vanaf 2015 werkzaam ben. 

Daarvoor heb ik 33 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. In 1982 begon ik als verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Vanaf die tijd heb ik ervaring opgedaan in verschillende functies en binnen diverse organisaties.
Vanuit mijn mensgerichte, sociale en praktische drijfveer heb ik de zorg altijd een warm hart toegedragen.

In 2008 volgde ik vanuit interesse met veel voldoening de opleiding uitvaartzorg bij Docendo. Naast mijn werk als leidinggevende bij de thuiszorg, was ik verbonden als draagster Achaat Uitvaartverzorging en kwam later als uitvaartverzorgster in dienst. Ik heb in mijn werk, naast mijn persoonlijke ervaring met verlies, gezien en ervaren hoe belangrijk goed afscheid nemen is en dat iedereen dit op een eigen wijze doet. Het geeft mij veel voldoening om mensen tijdens deze vaak ingrijpende gebeurtenis te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Bij Achaat Uitvaarverzorging werken we in een klein team met betrokken collega’s. Er is ruimte en de mogelijkheid om aan te sluiten bij een heel persoonlijke en betrokken manier van werken voor de nabestaanden. 

Vanaf 1 januari 2024 zijn we verhuisd met het bedrijf van de Collardslaan naar de Portugallaan 54 in Assen. Door overname van De Messchen Opbaarsuite hebben we onze dienstverlening uit kunnen breiden met de mogelijkheid voor een opbaring in een huiselijke en intieme sfeer. 

Angelique Kamerling

Uitvaartverzorgster

Na bijna twintig jaar gewerkt te hebben in de communicatiewereld, besloot ik in 2018 het roer helemaal om te gooien. In dat jaar kwam ik de dood, rouw en verdriet in de volle breedte tegen. Het opende een luikje in mij van iets wat daar altijd al zat, maar waarvoor de tijd nog niet rijp was om tot bloei te komen.

Bij Achaat heb ik de plek en de mensen gevonden om mijn persoonlijke ervaringen in combinatie met mijn communicatieachtergrond in te zetten voor datgene wat telt in de tijd van verlies en rouw. Uit eigen ervaring weet ik hoe fijn het is als het afscheid helemaal gaat zoals je dat zelf wilt - en dat (bijna) alles mogelijk is. Daarmee is de eerste stap in de verwerking al gezet.

Afscheid nemen is nooit makkelijk. De dagen voor de uitvaart zijn minstens zo intens als de dag van de uitvaart zelf. Graag begeleid ik een ieder vanaf het allereerste moment en loop ik mee in de reis van het afscheid van een dierbare. En zoals we dat bij Achaat doen, altijd betrokken en met persoonlijke aandacht.

In 2019 heb ik de eenjarige opleiding voor uitvaartverzorger bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle gevolgd en met goed gevolg afgesloten. In mijn ogen een onmisbare toevoeging aan de praktijkervaring die ik tot nu toe heb opgedaan.

Klara Woudstra

Uitvaartverzorgster

In 1999 heb ik mijn diploma pedagogisch medewerker in ontvangst genomen en ben ik gaan werken bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Na 10 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de kinderopvang. In 2017 ben ik gestart met de opleiding voor uitvaartbegeleider bij Meander in Zwolle waar ik in 2018 mijn diploma in ontvangst heb genomen.

Uit ervaring weet ik dat afscheid nemen van een geliefd persoon pijn doet. Ook heb ik ervaren dat het belangrijk is om zelf de regie te houden over het afscheid. Afscheid nemen is niet alleen het moment van de uitvaartplechtigheid. De dagen tussen het overlijden en de dag van de uitvaart zijn enorm belangrijk in dit proces. Juist om die reden vind ik het belangrijk dat er voldoende ruimte is om op een passende manier afscheid te nemen. Samen stap voor stap op een warme en persoonlijke wijze toe werken naar een betekenisvol afscheid. Dit alles maakt dat ik bij Achaat de plek heb gevonden om op een warme en betrokken manier samen te werken met nabestaanden.

Armine Arshakian

Administratief medewerkster

Ik ben geboren in Armenië en op mijn 19e jaar als vluchteling in Nederland gekomen. Ik ben getrouwd en mijn 3 kinderen zijn hier geboren. Sinds november 2011 ben ik werkzaam bij Achaat als financieel administratief medewerkster en dat doe ik met veel plezier. Ik zorg voor de facturatie en de boekhouding en aan vullende administratieve taken. Hiermee ondersteun ik de collega’s die daardoor tijd hebben om zich volledig op de meldingen van overlijden en het begeleiden van de uitvaart kunnen richten.De draagstersgroep

Als een uitvaart plaatsvindt in een kerk of als er een  begrafenis is zijn er mensen nodig die de kist dragen. Dit kan door familieleden of vrienden van de overledene worden gedaan. Het is vaak  indrukwekkend en voor de mensen die dragen bijzonder om hun dierbare zo te mogen begeleiden en op deze manier betrokken te mogen zijn bij de uitvaart. Als familieleden of vrienden zelf niet dragen beschikt Achaat over een draagstersgroep. Op het moment dat zij ingeschakeld wordt krijgt de uitvaart een stijlvolle toevoeging. De vrouwen dragen de kist op de schouders de kerk uit, zij zorgen met aandacht  voor het vervoer van de bloemen, zij begeleiden de rouwauto bij het wegrijden van huis, kerk of rouwcentrum en bij aankomst op de begraafplaats. Na de begrafenis staan ze bij de ingang van de begraafplaats als eerbetoon aan de familie en belangstellenden. Zij geven hierdoor extra zorg en stijl aan de uitvaart.