Skip to main content

Privacyverklaring

Achaat uitvaartverzorging, gevestigd aan Collardslaan 21, 9401 GX Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Collardslaan 21, 9401 Assen, 0592 340354, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., www.achaat.nl
Grieta Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van Achaat uitvaartverzorging.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Achaat uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Achaat uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten en/of goederen bij u te verlenen of af te leveren
 • Het online-aangifte doen van overlijden bij gemeente van overlijden
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het, indien van toepassing, innen van een uitvaartpolis
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Achaat uitvaartverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Achaat uitvaartverzorging) tussen zit. Achaat uitvaartverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of- systemen:

 • Microsoft Outlook; verzenden en ontvangen e-mail
 • MS Excel, opmaken kostenraming, verwerken adresbestanden
 • MS Word; opmaken van brieven en documenten
 • Adobe InDesign; ontwerpen en afdrukken en opslaan (rouw)kaarten/foto’s
 • MS PowerPoint ; maken van fotopresentaties
 • Pap; boekhouding en facturatie
 • EHerkenning, KPN; digitaal aangifte doen van overlijden bij gemeenten
 • Joomla; website, contactformulier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Achaat uitvaartverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

Personalia, (voor)namen, geboortedatum, plaats /overlijdensdatum, plaats onbepaalde tijd of op verzoek

Adresgegevens en telefoonnummer, E-mailadres onbepaalde tijd of op verzoek

Burgerservicenummer 1 maand

Delen van persoonsgegevens met derden

Achaat uitvaartverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Achaat uitvaartverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Achaat uitvaartverzorging en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Achaat uitvaartverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Achaat uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Grieta Koster, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel: 0592-340354